Gemeente Werkendam ontslaat ambtenaar

Gemeente Werkendam ontslaat ambtenaar

Werkendam –  Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag besloten een gemeenteambtenaar te ontslaan. Niet integer handelen en het ontbreken van ‘goed ambtenaarschap’ zijn de reden voor dit ontslag. Het College betreurt dat zij tot deze stap moest komen, maar wijst op het belang dat zij hecht aan integriteit en de voorbeeldfunctie die de overheid daarbij heeft.

Burgemeester Carla Breuer: “Over deze zaak is al veel publiciteit geweest. Dit heeft helaas tot negatieve beeldvorming over onze gemeente geleid. Echter, dat kan en mag er niet toe leiden dat de gemeente geen invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid. De gemeente Werkendam heeft niet voor niets een gedragscode voor haar ambtenaren opgesteld. Deze woorden moeten ook in de praktijk gebracht worden. In dit geval was er sprake van ernstig plichtverzuim en was er dan ook geen andere conclusie mogelijk.”

Zorgvuldigheid
Over de inhoud van de kwestie zal het gemeentebestuur verder geen mededelingen doen. De burgemeester: “ Het is natuurlijk verleidelijk om aantijgingen die in de media zijn gedaan te willen weerleggen, maar voor ons is belangrijker dat wij zorgvuldig handelen en respect hebben voor de privacy van deze ambtenaar.”

Second opinion
Voor dat het College tot haar besluit kwam heeft zij, na onafhankelijk onderzoek door Hoffmann bedrijfsrecherche, een second opinion gevraagd aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). “Ingrijpende besluiten als deze neem je niet lichtvaardig, vandaar dat wij onze bevindingen en conclusies voor een second opinion hebben voorgelegd aan BING. Die hebben deze onderschreven.”

Geen reacties

Laat een reactie achter