Restauratie brug Jannezand opgeschort

Geplaatst op 8 oktober, 2018 om 1:08 | In de categorie:

Het college van B en W heeft besloten de geplande restauratie van het bruggetje Jannezand in Hank op te schorten. Het bruggetje verkeerd al langere tijd in slechte staat.

Voor de geplande restauratie is € 200.000,- uitgetrokken. Een aantal inwoners van Hank, waaronder leden van de archiefkring, kan zich niet vinden in de plannen die nu voorliggen en heeft het college gevraagd om deze plannen te heroverwegen. Ook vanuit de raad zijn de afgelopen dagen vragen gesteld.

Wethouder Van Oosten: “Wij willen het bruggetje Jannezand in ere herstellen en hebben daar een aanzienlijk bedrag voor beschikbaar gesteld. We willen daarmee recht doen aan het historisch belang van de brug. Daarmee hebben we als college en inwoners allemaal hetzelfde doel voor ogen.

Nu een groep inwoners van Hank voorstander blijkt van een andere manier van restaureren gaan we samen in gesprek. Als deze andere manier van restaureren ook een andere manier van ontmantelen betekent, staan wij daar in principe voor open en stellen we de geplande werkzaamheden voor nu even uit.”