Inbreng SGP Altena tijdens behandeling Kadernota

Geplaatst op 5 juli, 2019 om 9:44 | In de categorie:

Op dinsdag 2 juli werd in het gemeentehuis in Almkerk de kadernota besproken. In deze nota worden de belangrijkste beleidspunten voor de komende periode bepaald.

SGP Altena is dankbaar dat de eerste kadernota van Altena melding kan maken van een gezond financieel perspectief. Dit maakt het mogelijk om voortvarend aan de slag te gaan met de uitvoering van het bestuursakkoord.

Afgelopen dinsdag werden er ook diverse moties ingediend. Een daarvan, mede ingediend door de SGP, gaat over zwemlessen. Peter Noordergraaf: ‘In onze waterrijke gemeente is zwemvaardigheid van groot belang. De zwemlessen moeten van ons betreft dan ook betaalbaar zijn. Op dit moment zie je dat de kosten uiteenlopen en dat de tarieven in voormalig gemeente Aalburg nog erg hoog zijn. De motie roept het college op om deze tarieven voor de hele gemeente te harmoniseren zodat zwemles voor iedereen betaalbaar wordt’. De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen. Ook een motie van de SGP over het aanleggen van een fietsvoorziening langs de Middenweg in Andel werd aangenomen.

Daarnaast diende SGP ook een motie in om de OZB tarieven voor volgend jaar te bevriezen. Arjan Versluis: ‘SGP Altena vindt het belangrijk dat structurele meevallers ten goede komen aan onze burgers en we onnodige lastenverhoging voorkomen. Onze motie vroeg om een bevriezing van de OZB, waardoor iedereen de voordelen van het samenvoegen van de voormalige gemeenten ook echt in de portemonnee gaat voelen’. Helaas haalde deze motie het niet omdat alleen de SGP en de VVD voor waren.