Positieve meerjarenbegroting gemeente Altena

Geplaatst op 11 oktober, 2019 om 10:37 | In de categorie:

Met een aantal bezuinigingsmaatregelen presenteert de gemeente Altena een  positieve meerjarenbegroting. Dat valt terug te lezen in de Begroting 2020. 

De gemeente Altena is ambitieus en zet in op een aantal financieel omvangrijke wensen en investeringen. Denk bijvoorbeeld aan de insteekhaven in Werkendam en de atletiekaccommodatie in Sleeuwijk, de bouw van brede scholen en een nieuwe brandweerkazerne.

Ook gaat het college in 2020 het subsidiebeleid harmoniseren. Daarnaast staat de harmonisatie van de kapitaalgoederen op het programma, waarin het nieuwe onderhoudsniveau voor wegen, groen, begraafplaatsen bepaald gaat worden.

De Begroting 2020 is de nadere uitwerking van de Kadernota 2020. Het college heeft het financiële beeld in de begroting moeten bijstellen vanwege forse tegenvallers in het sociaal domein.

De tekorten heeft de gemeente weten op te vangen binnen de begroting. Vanwege de eerder genoemde ambities is het ook nodig om te zoeken naar bezuinigingen. Hiervoor  wordt in 2020 een aantal voorstellen aan de raad voorgelegd.

Ondanks de financiële tegenwind, worden de ambities en wensen uit het Bestuursakkoord en het Collegeprogramma voortvarend opgepakt. De gemeente wil voortgang boeken op de weg naar een gezonde, veilige, duurzame en inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Raad en college doen dat niet alleen, maar samen met de samenleving. Met vertrouwen in de daarin aanwezige krachten ziet het college de toekomst positief tegemoet.